Friday, October 14, 2011

Di mana kita?

“Semua anak Adam melakukan kesalahan. Sebaik-baik yang melakukan kesalahan itu ialah mereka yang bertaubat” 
(Riwayat al-Tirmizi, Ibn Majah, dinilai hasan oleh al-Albani).

Aisyah masa kecil

Khadijah.

Anak-anak ini memang mendamaikan jiwa kan. Saya rindu saat-saat mereka masih bayi..

No comments: